Wyroby szamotowe stanowią produkty wytworzone z szamotu, powstałego w wyniku wypalania gliny surowej lub palonej. W zależności od tego możemy uzyskać zaprawy, płyty, kształtki, wkłady lub okładziny w kaflowych piecach, paleniskach i piecach przemysłowych. Każdy z nich, dzięki zastosowanemu materiałowi posiada właściwości ogrzewające, długo utrzymujące ciepło i dużą odpornością na szybkie zmiany temperatury. Wytrzymują, więc wysokie temperatury, a przy tym potrafią stopniowo oddawać ciepło, zapewniając tym długotrwałe ocieplenie pomieszczenia lub potrawy. Ze względu na to wyroby szamotowe wykorzystywane są zarówno w budowie kominków, elementów ogniotrwałych, jak i w gastronomii. Natomiast po wymieszaniu szamotu z gliną surową stworzy to zaprawę służącą do łączenia cegieł i płyt szamotowych, co następuje po spieczeniu jej w temperaturze 1000 °C. Wyroby szamotowe uzyskać można natomiast za pomocą trzech technik z wykorzystaniem różnej formy glinki, ale we wszystkich przypadkach temperatura wypalania zależy przede wszystkim od zawartości Al2O3 i topników.